İşitme Kaybı Dereceleri

Derecesine göre işitme kayıpları;

İşitme kaybı çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar farklılık gösteren işitmedeki yetersizliktir.

Çok hafif derecede işitme kaybı (16- 25dB): Mesafenin olduğu yerlerde hafif şiddetli konuşmaları anlamada problem yaratır.

Hafif derecede işitme kaybı (26- 40dB): Karşılıklı konuşmada zorluk yaşatır. Fısıltıları duymakta zorlanabilirsiniz. Özellikle konuşma gelişimi tamamlanmadığı çocuklarda ( 4 yaş ve altında) kelime haznesi kısıtlanır ve konuşma bozukluğu görülebilir.

Orta derecede işitme kaybı (41-55dB): Konuşmaları anlayabilmeleri için şiddetli olması gerekir ve fısıltıları duyamayabilirsiniz. Konuşma gelişimi tamamlanmadığı çocuklarda ( 4 yaş ve altında) yetersiz dil ve anlama becerisi ortaya çıkar.

Orta İleri ve İleri derecede işitme kaybı (56- 70dB ve 71- 90dB): Sadece şiddetli sesleri duyarlar. Çevre seslerinin tanınması, konuşma ve dil problemleri vardır. Eğer kayıp bir yasından önce olmuşsa, konuşma ve dil gelişimi görülmez.

Çok ileri derecede işitme kaybı (91dB ve üzeri): Görme ve dokunma kılavuz duyu olarak kullanılır. Yani dudak okumaya, dokunarak yüzünüze bakmasını sağlamaya başlarsınız. Konuşma, dil bozukluğu vardır. Eğer işitme kaybı prelingual( konuşma başlamadan önceki) dönemde olmuşsa, dil gelişimi görülmez