İşitme Kaybı Tipleri

Tipine göre işitme kayıpları 3 şekilde değerlendirilir,

  1. İletim tip işitme kayıpları
  2. Sensörinöral tip işitme kayıpları
  3. Mikst tip işitme kayıpları

1- İletim tip işitme kayıpları:

Sesler dış ve orta kulaktan geçemediğinde iletim tipi işitme kaybı olur. Her yaşta geçirmiş olduğunuz bir soğuk algınlığı sonrasında bile ortaya çıkabilir. Dolgunluk, seslerde azalma, boğukluk gibi sorunlar ile karşı karşıya iseniz bir işitme uzmanına görünmenizde yarar var. Bazen işitme cihazı ile düzelebilir. Bu yüzden bir işitme uzmanına danışmalısınız.

2- Sensörinöral tip İşitme kayıpları:

Bu, en yaygın kalıcı işitme kaybı türüdür. Sensörinöral işitme kaybı veya SNİK, iç kulak hasarından sonra meydana gelebilen, İç kulağınızdan beyninize giden sinir yollarıyla ilgili sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bu tip işitme kaybına özgü semptomları tanılamak oldukça zordur. Zaman içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Düzenli kontroller yaptırmanızda fayda vardır. Çoğu zaman, ilaç veya cerrahi ile düzeltilemez ancak işitme cihazları duymanıza yardımcı olabilir. Bu yüzden bir işitme uzmanına danışmalısınız.

3- Mikst Tip İşitme Kayıpları:

Bazen, bir sensörinöral işitme kaybı ile aynı anda iletim tip işitme kaybı meydana gelir. Bu, dış veya orta kulakta ve iç kulakta veya beyne giden sinir yolunda hasar olabileceği anlamına gelir. Bu mikst tip bir işitme kaybıdır. Kulakta dolgunluk, işitme de azalma iki kişiden fazla kişinin olduğu ortamlarda duymada ve ayırt etmede zorlanma gibi bir çok semptom gösterebilir. Mikst tip işitme kaybı iletim tip ve sensörinöral tipi de kapsadığı için daha zor bir kayıptır.
Bu yüzden bir işitme uzmanına danışmalısınız.