İşitme Kaybı ve Demans

Demansın kendisi bir hastalık değildir. Farklı beyin hastalıkları demansa neden olur.

Halk sağlığı açısından en büyük zorluklardan biri ve beyin sağlığına yönelik bir tehdit demanstır. Sosyal ve ekonomik maliyetlerin ışığında, değiştirilebilir risk faktörlerinin tanımlanmasının, demans hastalarının önlenmesi ve bakımında rolü olduğu görülmektedir. İşitme kaybı, son zamanlarda ikisini birbirine bağlayan artan kanıtlar göz önüne alındığında değiştirilebilir bir risk faktörü olarak kabul edildi.  ABD ve İngiltere’de yapılan üç ayrı araştırma ile yaşlılarda işitme kaybının, bilişsel gerileme ve bunama olarak tanımlanan demansa yol açtığı, ancak işitme cihazı gibi işitmeye yardımcı cihazların düzenli kullanılmasıyla bunama riskinin azaldığı ortaya konuldu.

Eğer işitme kaybınız var ise ve ya tanılanmış bir demans problemi ile karşı karşıya iseniz işitme uzmanından yardım almalısınız.