İşitme nedir ?

İşitme beş duyumuzdan biridir. İletişimi sağlayan temel duyumuzdur. Doğada birçok ses vardır. Sesler havada dolaşan görünmez titreşimlerdir.  Birisi konuşur, ağaç hışırtı bırakır, bir telefon çalar veya herhangi bir şey ‘ses’ oluşturur. Havadan her yöne titreşim veya ses dalgası gönderilir. Hemen hemen tüm ses dalgaları benzersizdir. Kulaklarımız ses dalgalarını yakalayan onları mesajlara dönüştüren duyma organımızdır. Beyinse duyulan sesleri anlamlandırır.

Kulak;

Dış (1), orta (2) ve iç (3) olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

           


Kulağın bir parçasında ve ya daha fazla kısmında bir problem olduğunda işitme kaybı ortaya çıkabilir. Bazı çocuklar büyüdükçe işitme duyularını kaybedebilir bazıları ise doğuştan işitme kayıplıdır. Ve bazı yetişkinler yüksek sese maruz kalmaya bağlı olarak, hastalıklar sonucu ve ya yaşa bağlı olarak işitme duyularını kaybedebilirler.

İşitme kaybınız olabileceğini düşünüyorsanız bir işitme uzmanını ziyaret etmelisiniz.